Current Members

PI  Prof. Feng ZHAO, Ph.D 

2010.03-

fzhao@iue.ac.cn 

 

 

Faculty/Staff  
Prof., Yong XIAO, Ph.D  Dr. Li-Xiang CHEN  
Dr. Yong Xiao chen  

2010.09-

yxiao@iue.ac.cn

2010.07-

lxchen@iue.ac.cn

 
Dr. Yue ZHENG Huan WANG  
   

As  a joint master student from Hunan University (China) 2012.09-2015.06
As a Ph.D student since 2015.09-2018.12

As an Assistant Prof. 2019.01-

yzheng@iue.ac.cn

2016.07-

huanwang@iue.ac.cn


 
     
   
 

 


 

 

Postdoc  
Dr. Xiao-Chun TIAN    
   

2013.07-2017.10, as a guest student from Xiamen University (China)
As a postdoc from 2017.11-

xctian@iue.ac.cn

   

 

Ph.D Candidate  
Yi-Di LI Fan YANG Jun-Peng LI
 Yidi Li 

2017.05-

ydli@iue.ac.cn 

2016.04-

fanyang@iue.ac.cn

2017.07-

jpli@iue.ac.cn

 

Xiao-Feng XIAO Rui BAI  
   

2018.07-

xfxiao@iue.ac.cn 

 2017.07-

rbai@iue.ac.cn

 

 

 

Master student  
Xiaohan LIN Geng CHEN Biyi ZHAO
   
2018.07- 2018.07- 2020.07-
     

 

Visiting Student/Researcher  
Qin PAN Xinyi LIAO  
   
  From Xiamen University

2019.03-

From Xiamen University

2020.06-

 
   

 

Site Map Powered by gp|Easy CMS - Managed by Dr. Yong XIAO