Current Members

PI  Prof. Feng ZHAO, Ph.D 

2010.03-

fzhao@iue.ac.cn 

 

 

Faculty/Staff  
Associate Prof., Yong XIAO, Ph.D  Ms. Li-Xiang CHEN  
Dr. Yong Xiao chen  

2010.09-

yxiao@iue.ac.cn

2010.07-

lxchen@iue.ac.cn

 
 Wei-Fu YAN    
 WeifuYAN  

 2014.07-

wfyan@iue.ac.cn

 


 

 

Postdoc  
Dr. Xiao-Chun TIAN    
   

2013.07-2017.10, as a guest student from Xiamen University (China)
As a postdoc from 2017.11-

xctian@iue.ac.cn

   

 

Ph.D Candidate  
Yue ZHENG Ji-Zhou LIU  Shu-Hua WANG
  

As  a joint master student from Hunan University (China) 2012.09-2015.06
As a Ph.D student since 2015.09-

yzheng@iue.ac.cn

2015.07- 

jzliu@iue.ac.cn

2013.07-

shwang@iue.ac.cn

 

Rui DING  Yi-Di LI Jun-Peng LI
  Yidi Li  

2016.02-

rding@iue.ac.cn 

2017.05-

ydli@iue.ac.cn 

2017.07-

jpli@iue.ac.cn

 

Xiao-Feng XIAO    
   

2018.07-

xfxiao@iue.ac.cn 

 

 

 

Master student  
Chang-Ye XIAO Fan YANG Rui BAI
   

 2015.07-

cyxiao@iue.ac.cn

2016.04-

fanyang@iue.ac.cn

2017.07-

rbai@iue.ac.cn

Xiao-Han LIN Geng CHEN  
   

2018.07-

2018.07-

 

 

Visiting Student/Researcher  
 Hai-Yin GANG Huan WANG Ya-Ling XIE
 HYGang  
 From Hunan University

2016.03-

hygang@iue.ac.cn

From Hunan University
2016.07-

huanwang@iue.ac.cn

From Xiamen University (China)
2017.01-
   
Ye-Yi YANG Si-Qi Wang  
  

From Xiamen University

2018.06-

From Northwest Normal University

2018.07-

 

 

Site Map Powered by gp|Easy CMS - Managed by Dr. Yong XIAO