Current Members

PI  Prof. Feng ZHAO, Ph.D 

2010.03-

fzhao@iue.ac.cn 

 

 

Faculty/Staff  
Prof., Yong XIAO, Ph.D  Dr. Li-Xiang CHEN  
Dr. Yong Xiao chen  

2010.09-

yxiao@iue.ac.cn

2010.07-

lxchen@iue.ac.cn

 
Dr. Xiao-Chun TIAN    
   

2021.11-

xctian@iue.ac.cn

 

 

 

Postdoc  
 Xudong ZHOU    
   
 2022.08-    

 

Ph.D Candidate  
Liping DAI Fan YANG Jun-Peng LI
  

2022.08-

 

2016.04-

fanyang@iue.ac.cn

2017.07-

jpli@iue.ac.cn

 

Xiao-Feng XIAO Rui BAI Xin-Yu YAN 
   

2018.07-

xfxiao@iue.ac.cn 

 2017.07-

rbai@iue.ac.cn

 2021.07-

 

Pin PENG Juvens Sugira Murekezi  Asmamaw Abat Getu 
   

2021.07- 

2022.07- 

2021.09- 

Yi HE    
   
 2022.05-    
   

 

Master student  
Biyi ZHAO Chong-Yuan REN Wei CHEN
   
2020.07- 2021.09- 2021.09-
     
Yanxia REN Oluwadamilola Hazzan   Yijing MIAO
   
2022.07- 2021.09-  2022.08-
     
     
   

 

Visiting Student/Researcher  
Xiang LI Nan HUO  
   
  From Xiamen University

2021.06-

From Xiamen University

2022.06-

 
   

 

Site Map Powered by gp|Easy CMS - Managed by Dr. Yong XIAO